Вкусна учебна практика

Учебна практика на учениците от 11 клас, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ на Професионална гимназия

Прочетете повече