НовиниСветът около мен

Повече практически задачи в програмите по информационни технологии в гимназията

В осми и десети клас ще учат „Програмиране и изкуствен интелект“

Повече практически задачи са заложени в програмите по компютърно моделиране, което се изучава в начален етап, и по информационни технологии за гимназистите. Това предвиждат проектите за актуализирани учебни програми, които са публикувани в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН).

Повечето часове по компютърно моделиране за трети и четвърти клас ще се организират под формата на комбиниран урок, в който учениците получават нови знания и изпълняват и практически задачи.

По информационни технологии в осми и десети клас е добавена нова тема – „Програмиране и изкуствен интелект“ с включени различни дейности, съобразно етапа от обучение на учениците. За осми клас те са свързани с изграждане на умения за създаване на заявка за търсене при взаимодействие с „умни“ агенти, създаване на програмни инструкции на скриптов език, решаване на ясни и добре дефинирани задачи и прилагане на програмни инструкции на скриптов език, решаване на нови, но аналогични и сходни с решавани преди това задачи.

Дейностите за десетокласниците включват откриване на зависимости в набор от данни с помощта на вградени функции (min, max, sum, average и други), задаване на заявки към средства с изкуствен интелект, работа със сензори в дигиталните устройства и приложения, които генерират големи количества данни, които се използват за трениране на системи с изкуствен интелект.

В осми клас отпада инсталирането на драйвери на устройство, познания за графични файлови формати за публикуване в интернет и други. В десети клас отпадат дублирани дейности с тези на деветокласниците, като например работа с формуляри и циркулярни писма.

Компетентностите, заложени в учебните програми, отразяват изискванията на Европейската рамка за дигитални компетентности DigComp 2.2, като всичките пет области на компетентност се покриват напълно от тях, поясняват от МОН.

БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *