Моето училище, моят класНа учителя с любов

Миглена Желязкова, директор ПГАТ „Цанко Церковски“: „Професионалното обучение не е лесно, учениците влизат в един нов свят“

Ивайла Тодорова,
12 кл., ПГАТ „Ц. Церковски“
гр. Павликени

На 16 октомври общността на ПГАТ „Цанко Церковски“ в гр. Павликени за поредна година отбеляза рождената дата на патрона си. Цанко Генов Бакалов, както е неговото рождено име, е не само талантлив журналист и писател, отдаден на призванието си учител, но също така политик, един от основоположниците на Българския земеделски народен съюз. Работил е като учител в Мусина, Батак и Полски Тръмбеш. По негова идея в гр. Бяла черква се създава парк „Славееви гори“, който се превръща в негово любимо място и той иска да бъде погребан там, когато земният му път приключи. Умира през 1926 година и заръката му е изпълнена.
Във връзка с бележитата дата разговаряме с директорката на гимназията Миглена Желязкова.

 

 

– Г-жо Желязкова, разкажете ни за патронния празник на едно от най-развитите професионални училища в региона.
– Ежегодно честването на патронния празник на училището е поредица от мероприятия и събития, като кулминацията е на 16 октомври.

Неизменно в годините запазихме две основни дейности – първо в седмицата преди празника учениците от осмите класове посещават къщата-музей на Цанко Церковски.

Провежда се беседа от уредника на музея за живота и делото на нашия патрон, тъй като е нормално новодошлите ученици да нямат познания за личността му.

Рециталът по стихове на Цанко Церковски, изпълнен от наши ученици, е другата традиционна изява. Подготовката започва още на 16 септември, тъй като в рецитала участват ученици от различни класове и всяка учебна година има нови попълнения.

Провеждаме също училищни и междуучилищни конкурси за рисунка, стихове и есе на тема живот и дело на Цанко Церковски.

За кръгли годишнини на училището празнуваме с концерт от външни изпълнители в читалището на града с повече гости.

– По какъв начин стимулирате интереса на учениците, избрали да учат в повереното Ви училище. Как правите заниманията по избраните им специалности увлекателни за тях?

– Актуално, рационално и приложимо учебно съдържание по предметите в професионална подготовка във всички специалности. Това е водещият принцип за организиране на професионалното обучение.

Професионалното обучение не е лесно,

на учениците им се налага да започнат да учат терминологията на съответната професия, на практика това за тях представлява нов речник, нов „език“.

Разбира се, това е усилие, което трябва да положат, а днешните ученици полагат усилия за нещо, за което си струва, с други думи те трябва да се убедят, че им е нужна теорията и тогава ще започнат да я учат.

Според мен и екипа ми, ключът към мотивацията за учене е приложимост на знанията и уменията, тук идва мястото на предприятието, земеделския производител и бизнеса като цяло.

Посещавайки реално работно място, учениците се запознават с действителната същност на производството и възможностите, които са пред тях, ако придобият съответните компетенции в обучаваната професия

Стимул за учениците е дуалната форма за обучение, или обучение чрез работа.

В тази форма на обучение бизнесът заявява необходимост от кадри и по-важното – предприятието поема ангажимент за обучение в реална работна среда, сключване на трудови договори и изплащане на стипендии на ученици, навършили 16 години.

В днешно време бизнесът изпитва затруднения, държавата не предлага стимули за включването им в дуалното обучение и в резултат на това обучението се провежда само с едно предприятие.

Ежегодно 24 ученици провеждат двуседмично практическо обучение в европейска държава по програма „Еразъм+“.

Също така нашите ученици участват в национални състезания по съответните професии, а тази година учителите в специалност „Полиграфия“ създадоха регламент за национално онлайн състезание.

Състезанието се проведе в партньорство с ХТМУ – гр. София, и „Унипак“ АД, участваха 87 ученици от четири области в страната.

– Има ли трибуна, от която учениците открито и без страх да заявяват своите искания? Има ли изградено доверие между учители и ученици?

– Защо, от какво да се страхуват?…

Ние, учителите, се стараем да спечелим уважение и респект от нашите ученици, но не и страх.

В училище е изграден Ученически съвет с представители от всички паралелки, ръководител тази година е педагогическият съветник г-жа Даринка Иванова.

Приемам предложения и искания в писмена форма от Ученическия съвет, според възможностите се изпълняват, или лично запознавам съвета в случай на невъзможност за изпълнение.

Придържам се към тази форма, тъй като е добре исканията и предложенията да бъдат обсъдени първо сред учениците.

Считам, че е изградено доверие между ученици и учители, още в първи гимназиален етап учителите успяват да изградят по-скоро партньорски и менторски отношения с учениците си.

– Г-жо Желязкова, как си представяте бъдещето на ПГАТ „Цанко Церковски“ в близките 10 години?

– Представям си съвременен професионален център за обучение на ученици и възрастни с най-малко 2000 кв.м. учебно-производствени помещения с високо технологично оборудване за практическо обучение по различни професии.

Ремонтирано и съвременно обзаведено общежитие, два етажа от него пълни с ученици от други общини.

Ремонтирани и съвременни спортни игрища, осветени. Асфалтирани и озеленени прилежащи площи.

Училищна общност от ученици, курсисти, учители, бизнес и родители, за която образованието е основна ценност.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *