Моето училище, моят класНовиниСветът около мен

Доц. д-р Павлина Владкова представи книгата си за Нове в Гимназията по туризъм

Ученици от 12 В клас – специалности „Екскурзоводско обслужване” и „Организация на туризма и свободното време” в Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ бяха домакини на представяне на книгата на доц. д-р Павлина Владкова. Книгата „Novae – сърцето на легиона” представя резултати от разкопките на жилищна сграда, Некропол и Базилика от ранновизантийската епоха. Доц. д-р Владкова е археолог на годината 2012 г., носител е на почетния знак „Златен век” на Министерството на културата и на „Печат на цар Симеон Велики”.

Лагерът Нове е един от най-добре проучените както по Дунавския лимес, така и в границите на Империята. Секторът, обект на изследване и публикация, е част от канабите (цивилното крайлагерно селище) и данните от дългогодишните археологически разкопки допълват картината на живот на това място – планировка, водоснабдяване и канализация, техники на декорация и отопление на помещенията и др.
Огромните комплекси западно от лагера (extra muros), които са от римската, късноантичната и ранновизантийската епохи, наслагването на сградите от различно време една върху друга, огромната дълбочина, на която е достигнато при разкопките (4 м под нивото на съвременния терен), както и не на последно място нередовното финансиране на теренните изследвания през годините, са отнели много време на проучвателите. Доц. Владкова участва в разкопките от самото им начало през 1977, когато те са ръководени от ст.н.с. Мария от Археологическия институт в София и д-р Богдан Султов от музея във Велико Търново, а от 1990 е техен самостоятелен ръководител.
Сградите, разположени западно от Западната порта на лагера и по-късният ранновизантийски град, обект на монографията на П. Владкова, са единствените системно проучени комплекси извън крепостните стени на Нове. В резултат на разкопките е изследвана площ от над 2000 кв. м и е установено, че мястото е обитавано от началото на II в. до началото на VII в. На база откритите археологически структури, находките, надписите и монетите, авторът е разграничил пет строителни периода. Монографията представлява първата част от цялостното изследване, в която се акцентира върху ранновизантийския период и обхваща времето V – VI век. Предвижда се следващия том да бъде посветен на римския и късноантичния период.
Големият некропол от времето на Теодерих Велики, т.е. когато Нове е столица на племето на готския вожд, е не само впечатляващ с многобройните гробни съоръжения, с уникалните златни накити в някои от проучените над 120 гроба, но и с точно определените времеви граници на неговото съществуване. Некрополът възниква през последната четвърт на V в. и съществува кратко време.
Базиликата е втората по големина култова християнска сграда, проучена в Нове, със сигурно изяснен план през двата си периода на съществуване. Откриването на гробове в самата църква, включително и в олтарното пространство, са позволили на автора да изкаже предположения за съществуването на това място на гроб на светец, вероятно св. Лупос, за честването на когото в Нове има и писмени данни. Базилика е използвана през целия VI в.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *