Моето училище, моят класНовини

Ученици от ПГАТ „Цанко Церковски“ посетиха Районния съд в Павликени

Традиционната инициатива на Районния съд в нашия град, тази година привлече интереса на дванайсетокласниците от Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“.  Те се възползваха от възможността да научат повече за работата на съдебната власт лично от изпълняващия функциите на Административен ръководител – Председател на Районен съд – Павликени съдия Цветомил Горчев, съдията по вписвания г-жа Грациела Георгиева и държавния съдебен изпълнител г-н Кирил Гализов. Опознавателната обиколка започна с разяснение за работния процес на съдиите и съдебните служители и основните функции на отделните служби – Гражданско и наказателно деловодство; Бюро Съдимост; Регистратура; призовкар; дежурен съдия и дежурен прокурор.
Учениците посетиха и „Синята стая“ в съда, специално изградена за изслушване на деца, както и помещенията на ареста. В Съдебната зала на Районния съд младите хора научиха кои са главните действащи лица в едно съдебно заседание, редът за неговото протичане, както и процедурите в различните видове дела. Наученото в съда даде възможност на нашите ученици да надградят знанията си придобити в училище за ключовата роля и функциите на съдебната власт в едно демократично общество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *